http://jenniferblyth.com/?page_id=577 Was u in uw vakantieoord, op uw werk of in uw omgeving getuige van verdachte of flagrante daden van kindermisbruik met prostitutie als doel?
Wilt u dit melden aan de bevoegde instanties?
Bedankt voor uw medewerking!

We willen u vragen om dit formulier in te vullen zodat de bevoegde instanties zo efficiënt mogelijk kunnen ingrijpen.

where to buy Lyrica cream Uw getuigenis als verantwoordelijke burger zal volledig vertrouwelijk behandeld worden.

Meld

*Verplichte velden


Opgelet

14645

De strijd tegen kindermisbruik is een eerlijke en ernstige zaak! Elke kwaadwillige aangifte, gebaseerd op ongegronde feiten en bewust gedaan om schade te berokkenen, kan vervolgd worden.

Lopende zaken

Landen waar seksueel misbruik van minderjarigen gemeld werden aan ECPAT België (Belgische daders of andere nationaliteiten).

  • Rood kaart pin - Doorgegeven meldingen en meldingen in behandeling Doorgegeven meldingen en meldingen in behandeling
  • Groene kaart pin - Behandelde meldingen Behandelde meldingen
Bent u een burger/inwoner van een ander Europees land?

MeldOngeacht uw nationaliteit of de nationaliteit van de vermoedelijke dader kunt u gevallen van seksuele uitbuiting van kinderen in het buitenland ook melden via het Europese platform “www.reportchildsextourism.eu”. Dit platform verwijst u door naar uw nationale hulplijn, waar u de feiten rechtstreeks kunt melden aan de bevoegde instanties in uw land.