De campagne “Ik zeg STOP!” is een initiatief van de Groep STOP, bestaande uit institutionele, openbare en private actoren die al jaren strijden tegen de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen.

De campagne “Ik zeg STOP!” sluit aan bij een vorige campagne met als titel: “Stop kinderprostitutie”.

De leden van het collectief Groep STOP

ECPAT België

ECPAT België maakt deel uit van ECPAT International, het enige internationale netwerk dat zich uitsluitend toelegt op de strijd tegen de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen. ECPAT verenigt meer dan 80 groepen uit de hele wereld.

Politie

Defensie

Defensie wil zich actief verzetten tegen de uitbuiting van mensen door mensen en des te meer als de slachtoffers kinderen zijn. Vanuit een preventief standpunt geven we dan ook onze volledige en eensgezinde steun aan deze bewustmakingscampagne.

FOD Buitenlandse Zaken

De FOD Buitenlandse Zaken speelt op verschillende manieren een rol in de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen:

  • Door personeelsleden die naar het buitenland gestuurd worden, op te leiden en bewust te maken
  • Via de ambassades en consulaten in het buitenland promoot de FOD de diverse bewustmakingscampagnes “Ik zeg STOP!”
  • Door informatie door te geven die ingezameld werd door ambassades en consulaten over gevallen van seksuele uitbuiting van kinderen. Deze informatie wordt doorgestuurd naar de Cel Mensenhandel van de Federale Politie.
  • Door deel te nemen aan conferenties of verdragen af te sluiten rond dit thema.

FOD Justitie

De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid is een belangrijke partner voor de diverse instanties en ngo’s in de zoektocht naar oplossingen om kinderen in de samenleving te beschermen. Beter voorkomen dan genezen. De Dienst is dan ook overtuigd van de noodzaak van campagnes zoals “Ik zeg STOP!”

FTI

Door een bijdrage te leveren aan deze campagne wil de toeristische sector een duidelijk standpunt innemen in de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen en zijn steentje bijdragen door reizigers beter te informeren.

FEBETRA

De koninklijke federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners (FEBETRA) zet zich in om de belangen te verdedigen van de sector van het goederenvervoer over de weg en de logistiek voor rekening van derden: http://www.febetra.be. FEBETRA ondersteunt het collectief Groep STOP sinds 2004.

Plan België

De ngo Plan België, lid van het overkoepelende Plan International, is actief in 50 landen over de hele wereld. Plan België zet zich voornamelijk in voor kinderen en wordt vaak geconfronteerd met verschillende vormen van uitbuiting, zoals seksuele uitbuiting van kinderen. Daarom blijven we steun verlenen aan deze campagne die ervoor ijvert dat de rechten van elk kind gerespecteerd worden, vooral het recht op seksuele en reproductieve gezondheid, alsook het recht op overleving en bescherming tegen elke vorm van geweld.

Child Focus

Seksuele uitbuiting van kinderen kan verschillende vormen aannemen zoals kinderpornografie, kinderprostitutie of seksuele uitbuiting van kinderen in de reis-en toerismesector. Het speelt zich af in verschillende contexten, zowel offline als online. Voor Child Focus is het Verdrag van Lanzarote (2007) een belangrijke leidraad. Dit Verdrag is een mijlpaal in de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen. Het legt de nadruk op preventie en bestrijding, het beschermen van de rechten van slachtoffers en het bevorderen van nationale en internationale samenwerking. Het is binnen deze samenwerkingsgedachte dat Child Focus, als Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, veel belang hecht aan initiatieven zoals de campagne “Ik zeg STOP!”. Want pas door de krachten te bundelen kunnen we op een effectieve manier de strijd aanbinden met de online en offline seksuele uitbuiting van kinderen.

Stichting Samilia

De sekshandel is zeer rendabel geworden voor mensenhandelaars die niet aarzelen om makkelijke prooien te rekruteren, zoals kinderen. Daarom was het voor de Stichting SAMILIA zo belangrijk om de campagne “Ik zeg STOP!” te steunen.

BOUDA48

BOUDA48 ondersteunt ECPAT sinds 2001 in haar strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen voor commerciële doeleinden.
Wij ondersteunen de vzw door websites en communicatiemiddelen te creëren, informatie te geven over de evolutie van de nieuwe technologieën…
Dit project ikzegstop is een keerpunt in de strijd die ECPAT voert en het is dan ook logisch dat BOUDA48 zich aansluit bij dit project.