Sinds de goedkeuring van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind werden tal van acties ondernomen om minderjarigen te beschermen.

Heeft u op een of andere manier meegeholpen om deze belangrijke zaak te ondersteunen?
Heeft u getuigd over misdaden en zo kinderen gered?

Getuig en geef zo meer zichtbaarheid aan de acties van moedige en sociaal bewuste burgers! Uw persoonsgegevens worden beschermd door de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 


* Verplichte velden

Gelieve alle verplichte velden van dit getuigenisformulier in te vullen. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen enkel gebruikt worden om opnieuw contact met u op te nemen om bepaalde punten in uw getuigenis eventueel te verduidelijken.