De commerciële seksuele uitbuiting van minderjarigen is een heel verraderlijk fenomeen omdat dit illegaal en clandestien is. De minderjarigen die het slachtoffer zijn van dit soort praktijken lijken hier bovendien soms ook mee in te stemmen. Maar de prostitutie van minderjarigen is, in alle gevallen, een misdaad en het is onze plicht om STOP! te zeggen tegen deze schending van de basisrechten van kinderen!

Dit moet u weten

14645Elke Belg (volwassen of minderjarig) die zich schuldig maakt aan pedofiele handelingen van prostitutionele aard buiten het Belgische grondgebied kan nog steeds in België veroordeeld worden. Onderdanen van andere landen zullen voor het gerecht gedaagd worden in hun land van herkomst.

Als we in het buitenland zijn, is dat vaak voor een ontspannende vakantie of een zakenreis. Voor de meesten onder ons is een confrontatie met kinderprostitutie onverwacht, choquerend en onvoorstelbaar. En toch bestaat het. We hebben allemaal de keuze om de realiteit onder ogen te zien en in te grijpen, op onze eigen manier.

Enkele gevallen waarin u ons kunt helpen en meewerken

U bent op vakantie

Waarmee u geconfronteerd kunt worden:

 • U ziet een volwassene in het gezelschap van een autochtone minderjarige en hun relatie lijkt bedenkelijk.
 • Minderjarigen bieden u diensten met een seksuele connotatie aan.
 • Volwassenen, al dan niet autochtonen, bieden u de seksuele diensten van minderjarigen aan.
 • U ziet folders waarin, al dan niet dubbelzinnig, seksuele diensten van minderjarigen aangeboden worden.

Wat moet u doen?

Vermijd in elk geval misverstanden. Vertrouw de bevoegde instanties: zij kunnen de situatie ophelderen of alles in het werk stellen om die te onderzoeken.

U bent op zakenreis

Waarmee u geconfronteerd kunt worden:

 • Uw zakenrelaties bieden u seksuele diensten van minderjarigen aan.
 • De receptie of de bar van uw hotel biedt u seksuele diensten van minderjarigen aan.
 • Minderjarigen bieden u massages of andere dubbelzinnige diensten aan.
 • U ziet folders waarin, al dan niet dubbelzinnig, seksuele diensten van minderjarigen aangeboden worden.
 • U ziet een volwassene in het gezelschap van een autochtone minderjarige en hun relatie lijkt bedenkelijk.

Wat moet u doen?

 • Houd deze schokkende informatie niet voor uzelf: deel ze met iemand die u kunt vertrouwen.
 • Weiger elk aanbod. Laat uw zakenrelaties indien mogelijk weten dat wat ze u aanbieden een strafbaar feit is.
 • Waarschuw uw werkgever of uw hiërarchie, uw hotel of de lokale politie.
 • Neem contact op met de Belgische ambassade in het land dat u bezoekt. Lijst van Belgische ambassades en consulaten in het buitenland.
 • Waarschuw de autoriteiten via deze site.
 • Als het u gepast lijkt om in te grijpen, doe dit dan op een rustige manier en zonder uw leven in gevaar te brengen.

Vermijd in elk geval misverstanden. Vertrouw de bevoegde instanties: zij kunnen de situatie ophelderen of alles in het werk stellen om die te onderzoeken. 

U werkt in de toeristische sector in België of in het buitenland

U wilt uw klanten laten ontdekken hoe mooi een land is. Met welke vragen of voorstellen werknemers in de toeristische sector ook geconfronteerd worden, ze weten dat ze hun beroep enkel kunnen uitoefenen als ze blijven vasthouden aan hun beroepsethiek. Daarom verbinden steeds meer werknemers in de toeristische sector zich ertoe om The Code (EN) na te leven. Waarmee u geconfronteerd kunt worden:

 • Een klant vraagt u, zelfs impliciet, waar hij seksuele diensten van minderjarigen kan verkrijgen.
 • Uw klanten of zakenpartners melden gevallen van seksuele diensten van minderjarigen.
 • Minderjarigen of volwassenen bieden u, zelfs impliciet, seksuele diensten van minderjarigen aan.
 • U ziet folders waarin, al dan niet expliciet, seksuele diensten van minderjarigen aangeboden worden.

Wat moet u doen?

 • Herinner uw klanten eraan dat kinderprostitutie wereldwijd verboden is en dat daders zowel in eigen land als in het buitenland vervolgd kunnen worden.
 • Verspreid de informatie over de campagne “Ik zeg STOP!”.
 • Stel een gedragscode op binnen uw organisatie en verspreid die zo veel mogelijk.
 • Meld afkeurenswaardig gedrag aan de lokale of Belgische autoriteiten (politie, Belgische ambassades). Lijst van Belgische ambassades en consulaten in het buitenland.
 • Waarschuw de autoriteiten via deze site.
 • Laat uw gesprekspartners indien mogelijk weten dat wat ze u aanbieden een strafbaar feit is.
 • Als het u gepast lijkt om in te grijpen, doe dit dan op een rustige manier en zonder uw leven in gevaar te brengen.

Vermijd in elk geval misverstanden. Vertrouw de bevoegde instanties: zij kunnen de situatie ophelderen of alles in het werk stellen om die te onderzoeken. 

U bent journalist

Tijdens een buitenlandse reportage bent u getuige van verdachte handelingen ten opzichte van kinderen? Wat moet u doen?

Terug in België

Het is nooit te laat om in te grijpen! Ook als u al terug bent uit het buitenland kunt u nog STOP zeggen. Wat moet u doen?

 • Houd deze schokkende informatie niet voor uzelf: deel ze met iemand die u kunt vertrouwen.
 • Meld seksueel misbruik van kinderen:
  • bij het contactpunt van de Belgische politie, (contact(arobas)gpj.be), www.ecops.be
  • aan ECPAT op het nummer +32 2 522 63 23
  • aan uw werkgever of uw hiërarchie
 • Meld dit via deze site.

Blijf voorzichtig en rationeel

14645

“Ingrijpen” betekent niet dat u zich fysiek tussen de vermoedelijke slachtoffers en de mogelijke misdadigers moet plaatsen. U kunt het best ingrijpen door:

 • zo veel mogelijk informatie te noteren;
 • de bevoegde instanties in uw buurt te verwittigen: lokale politie, Belgische politie, ambassade, touroperators, gespecialiseerde ngo’s.

De bevoegde instanties zijn het best geplaatst om in te grijpen op basis van uw informatie.

Meer weten?

Meer informatie over de problematiek van seksuele uitbuiting van kinderen vindt u in ons dossier.