Privacybeleid

PRIVACY

Het beheer, het gebruik, de overdracht, de verzameling en de opslag van gegevens die via de site van Ik zeg STOP lopen of rechtstreeks met deze site verbonden zijn, worden uitgevoerd in overeenstemming met het Algemene verordening gegevensbescherming. Elke gebruiker van de site en elke persoon die een rapport opstelt, verbindt zich ertoe dit te doen in dezelfde geest, d.w.z. in overeenstemming met het genoemde reglement.

Gegevensverzameling

De verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Belgische federale wetgeving en het Algemene verordening gegevensbescherming. De persoonlijke gegevens van bezoekers die zich inschrijven of een formulier invullen worden in een database met vertrouwelijke gegevens opgeslagen.

Gebruik gegevens

De gegevens die opgeslagen worden na het gebruik van een contactformulier, een getuigenis of een schenking worden niet gebruikt, tenzij expliciet anders vermeld en enkel in dit specifieke geval.

Gegevensoverdracht aan derden

ECPAT België vindt uw privéleven heel belangrijk et waarborgt dan ook de volledige vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden. De enige uitzondering op deze regel zijn de meldingsformulieren die naar de bevoegde autoriteiten verzonden worden.
Op onze servers implementeren we technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om de persoonlijke identificeerbare gegevens en alle andere gegevens te beschermen. Deze maatregelen voorkomen ongeautoriseerde toegang, verlies of wijziging van de gegevens. Geen enkele server of gegevensoverdracht via internet is echter 100 procent veilig. Daarom is elke activiteit of communicatie die u op de site van ECPAT België maakt op eigen risico. Wij zijn verplicht u te informeren dat we de volledige geheimhouding van alle gegevens die u via internet uitwisselt in geen geval kunnen garanderen.

Cookies

Een cookie is een tekstbestand dat door een webpagina server op uw harde schijf geplaatst wordt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer installeren. Ze worden individueel aan u toegewezen. De cookies op deze website kunnen alleen door deze site gelezen worden. Cookies hebben als belangrijkste functie het surfen te vergemakkelijken en u tijd te doen besparen. De meeste webbrowsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt echter altijd de browserinstellingen aanpassen om ze te weigeren.

Onze website kan cookies gebruiken om:

  • uw inloggegevens te onthouden. Zo hoeft u informatie die u al eens ingevuld hebt niet opnieuw in te vullen.
  • statistieken te maken over het surfgedrag op onze sites en onze sites eventueel aan te aan het gedrag van onze internetgebruikers.

Er zijn twee soorten cookies:

  • de eerste bewaart een bestand dat lang op uw computer kan blijven staan, zelfs nadat u hem uitschakelt. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om u aan te geven dat de website geüpdatet werd sinds uw laatste bezoek aan de site.
  • de tweede heet « sessiecookie» : wanneer u een website bezoekt, worden sessiecookies tijdelijk opgeslagen op uw computer. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om de taal die u op de website gekozen hebt, te identificeren. Sessiecookies blijven niet lang op uw computer staan, ze verdwijnen wanneer u uw internetbrowser sluit.

De meeste internetbrowsers kunt u zo instellen dat de browser cookies blokkeert, ze van de harde schijf verwijdert of u laat weten dat een webpagina cookies bevat voordat een cookie opgeslagen wordt. Het is echter goed mogelijk dat onze pagina’s zonder deze cookies niet goed werken.

Controle van uw persoonlijke gegevens

Volgens de wet hebt u recht op toegang tot informatie over uzelf, evenals recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U hebt dus op elk ogenblik de mogelijkheid om uw gegevens te raadplegen en deze indien nodig te laten corrigeren via info@ecpat.be.