stap 3: VERSTUUR HET FORMULIER

Uw melding komt aan in de e-mailinbox van ECPAT Belgium, waar het door ons team wordt geanalyseerd. Als uw rapport voldoende bruikbare informatie bevat over een inbreuk op de wetgeving inzake kinderbescherming, zullen we deze doorsturen naar de politie. Als er niet genoeg informatie in staat, nemen we contact met u op voor meer informatie. Uw rapport wordt dan verwijderd uit de e-mailbox van ECPAT Belgium.

ECPAT België is bevoegd om meldingen te ontvangen, niet om onderzoeken uit te voeren, die noodzakelijkerwijs onder de bevoegdheid van de politie vallen. Deze meldprocedure is het resultaat van een voorafgaande overeenkomst met de politie over de verwerking van meldingen die op de “Ik zeg STOP!” site aankomen.

ECPAT Belgique est habilité à recevoir les signalements, pas à faire les enquêtes. Cette procédure résulte d’un accord préalable avec la Police concernant le traitement des signalements qui arrivent sur le site “Je dis STOP!” 

Want getuigen zijn vaak de enige mensen die in het buitenland melding kunnen doen van seksueel misbruik van kinderen. In feite zullen slachtoffers zelden een klacht indienen om een aantal redenen (angst voor represailles, geen vertrouwen in de politie, de wens om geld te verdienen om hun familie te helpen, enz.). De wet laat toe om in België personen gevonden op het Belgisch grondgebied te vervolgen die men verdenkt van het plegen van seksueel misbruik van kinderen in het buitenland. Indien er geen meldingen zijn, zullen er jammer genoeg geen vervolgingen zijn en kunnen de verdachten ongestraft hun misdaden verderzetten.