De seksuele uitbuiting van kinderen voor commerciële doeleinden is een fundamentele schending van de rechten van het kind, erkend door de artikelen 34 en 35 van het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.
Hoewel er geen betrouwbare manier is om precies te bepalen hoeveel kinderen er wereldwijd het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting voor commerciële doeleinden, zijn de bevoegde instanties voor kinderbescherming het erover eens dat er sprake is van “miljoenen” slachtoffers.

Diverse wereldwijde organisaties strijden tegen deze plaag, waaronder ook ECPAT. ECPAT België heeft als taak om de informatie en acties op het nationale grondgebied te centraliseren.

bandeau-yeux-kids-jds

Meer weten?

Op de site van ECPAT België vindt u veel documentatie over de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, en ook antwoorden op de volgende vragen:

Gids Vragen/Antwoorden

14645Wat is een kind? Welke impact heeft seksuele uitbuiting voor commerciële doeleinden op kinderen? Wat maakt kinderen zo kwetsbaar? Zoveel vragen en evenveel antwoorden vindt u in onze Gids Vragen/Antwoorden “Over de seksuele uitbuiting van kinderen voor commerciële doeleinden” (.pdf (in het Engels)).